خرید فیروزه | تشخیص فیروزه اصل نیشابور

خرید فیروزه خرید فیروزه میتواند خریدی متفاوت از سایر جواهرات باشد. این سنگ زیبا که به گفته برخی منابع دارای خواص پزشکی نیز هست، هیچگاه از مد نمیافتد به عبارت ساده تر دمده نمیشود. داشتن جواهر فیروزه شما را براحتی از دیگران متمایز میکند و باعث درخشیدنتان میشود. قیمت آن…

فیروزه نیشابور | انواع سنگ فیروزه

مقدمه: فیروزه یا ترکوئیز به معنای سنگ ترکی است. علت این نامگذاری آن است که فیروزه ایران از طریق ترکیه به اروپا صادر می‌شده است. فیروزه نیشابوری را به ۲ دسته اصلی عجمی و شجری تقسیم می‌کنند. معدن فیروزه نیشابور: معدن فیروزه نیشابور نه تنها مهم‌ترین معدن فیروزه کشور است…